Unge fotografer 2019/2020

Unge fotografer 2019/2020

Programmet startet høsten 2019 med syv deltakere og avsluttes med en utstilling 3. september 2020 på Henie Onstad Kunstsenter. I løpet av denne tiden har deltakerne blitt fulgt opp av ulike mentorer.

Mentorer 2019/2020:

  • Fotograf og billedkunstner Christine Hansen
  • Fotograf og billedkunstner Ulla Schildt
  • Fotograf Jonas Bendiksen
  • Multidisiplinær kunstner Harold Offeh
  • Fotograf og kunsthistoriker Mathias Skaset
  • Fotograf og kurator Bezhad Farazollahi
Unge fotografer 2020 Gruppeportrett
↑ Kull 2019/2020

Fra venstre: Henrik Håndlykken, August Nordang, Anna Rogneby, Vera Moi, Anastacia Mala, Martin Hofseth og Ivo Ek. Foto: Bezhad Farazollahi

Med støtte fra:

Deltagerne om Unge fotografer: