Unge fotografer 2019/2020

Programmet startet høsten 2019 med syv deltakere og avsluttes med en utstilling 3. september 2020 på Henie Onstad Kunstsenter. I løpet av denne tiden har deltakerne blitt fulgt opp av ulike mentorer.


Mentorer 2019/2020:

Fotograf og billedkunstner Christine Hansen

Fotograf og billedkunstner Ulla Schildt

Fotograf Jonas Bendiksen

Multidisiplinær kunstner Harold Offeh

Fotograf og Kunsthistorie Mathias Skaset

Fotograf og kurator Bezhad Farazollahi

Unge fotografer 2020 Gruppeportrett

Fra venstre: Henrik Håndlykken, August Nordang, Anna Rogneby, Vera Moi, Anastacia Mala, Martin Hofseth og Ivo Ek. Foto: Bezhad Farazollahi

Med støtte fra:

Deltagerne om Unge fotografer: