Martin Hofseth (f. 2000)

1

Foto: Martin Hofseth

2

Foto: Martin Hofseth

Martin Hofseth (f. 2000)

Deltager i mentorprogrammet Unge fotografer 2019/2020:

«Henie Onstads fotosatsing på oss unge har vært en unik mulighet for å knytte meg nærmere et kunstmedie. Jeg har fått utrolig gode mentorer og 'klassekamerater' som har ikke bare har hjulpet meg med å finne en retning, og med å gjennomføre et prosjekt - men også har vært utrolig støttende når man ikke har troen på seg selv. Som ung kunstner er det vanskelig å føle seg som en 'ekte kunstner' eller at det man lager er 'ordentlig kunst', noe jeg har blitt bevist feil om. Det er rett og slett en uvurderlig utviklingsmulighet for alle unge lovende fotografer.»