Fotoprogram

DSC9028

Installasjonsfoto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad arkiv

Fotoprogram

Høsten 2017 startet Henie Onstad Kunstsenter en omfattende og langsiktig satsing på fotografi.

Gjennom en ambisiøs utstillings- og formidlingsplan reetablerer kunstsenteret sin posisjon som et sted for det fotografiske uttrykket. Kunstsenteret var en pionér gjennom sin presentasjon av fotografi på 1970-tallet og gir med den nye satsingen et viktig supplement til eksisterende visningsarenaer som prioriterer det fotografiske utrykket i dag. Siden 2017 har Henie Onstad blant annet presentert flere separatutstillinger med betydningsfulle norske og internasjonale fotografer, omfattende gruppeutstillinger, seminarer og utviklet programmet Unge fotografer.

Nyskapende
En spydspiss i fotosatsingen er etableringen av en triennale for eksperimenterende, internasjonalt samtidsfotografi. Første utgave av New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media ble lansert i februar 2020, og inkluderte verk av 31 internasjonale kunstnere. Målet med triennalen er å introdusere nyskapende fotografiske praksiser som reflekterer hvordan fotografiet i dag er en del av vår mediehverdag.

Satsingen er muliggjort gjennom en samarbeidsavtale med ABG, Aars, Kolonihagen, Varner-gruppen og Fritt Ord. I tillegg har Henie Onstad ansatt egen fotokurator og avsatt en betydelig andel av egne midler og ressurser.