OPEN CALL: DKS-LAB for kritikere 2024

DKS lab 2024 logo

OPEN CALL: DKS-LAB for kritikere 2024

Arbeider du med kritikk? Er du nysgjerrig på hva barn og unge tenker om kunst, litteratur, dans og andre kunstuttrykk? Den kulturelle skolesekken og Henie Onstad Kunstsenter arbeider med å tilgjengeliggjøre kunst for barn og unge.

Dette blir gjort gjennom ulike prosjekter som kunstverksted, sette ord på hva man ser i kunsten og ulike dialogbaserte omvisninger med forskjellige fremgangsmåter.

Nå ønsker vi også å vite hva barn og unge tenker om kunst. Derfor søker DKS-LAB for kritikere deg som vil utvikle et prosjekt rettet mot barn og unge for å øke bevisstheten rundt kunst og faget kritikk. Denne våren og høsten arrangerer Henie Onstad Kunstsenter DKS-LAB for kritikere, der du får mulighet til å utvikle et prosjekt som du kan søke med i DKS-portalen.

Som deltager på DKS-LAB for kritikere vil du få tett oppfølging, veiledning og godt betalt for seks verkstedsdager som sprer seg utover våren og høsten.

Hva og hvem søker vi?

Til våren arrangerer Henie Onstad Kunstsenter og Kulturtanken for tredje gang DKS-LAB for kritikere. Labben utvikler prosjekter rettet mot barn og unge som tar utgangspunkt i faget kritikk med formål om at prosjektet skal søkes inn til DKS-portalen 1. oktober.

DKS-LAB for kritikere søker prosjekter som ønsker å gi elever verktøy for å kunne gjøre seg opp meninger og uttrykke seg kritisk rundt forskjellige kunstuttrykk. Vi søker prosjekter som lar elevene ta en aktiv del i læringen gjennom praktiske utfordringer og estetiske utfoldelser, dette kan være alt fra å uttrykke seg gjennom dans, tegning, fotografering, andre kunstverksteder, i fellesskap eller individuelt, skriftlig eller muntlig. Vi ser etter deg som har et prosjekt med alternative metodiske innganger til undervisning av faget kritikk og som ønsker å utvikle prosjektet ditt videre!

Hva får du som deltager under DKS-LAB for kritikere?

Over seks dager spredt utover våren og høsten får du som deltager av DKS-LAB for kritikere muligheten til å utvikle ditt prosjekt sammen med kollegaer og fagfolk. Du får testet prosjektet ditt med skoleelever i den aktuelle målgruppen og individuell veiledning. Du får lært om muligheter og rammer i Den kulturelle skolesekken, spisset ideer, valgt metoder og utviklet formidlingen. Til slutt vil du også få oppfølging på skriving av søknaden til DKS-portalen.

Hvert prosjekt som inngår i DKS-LAB for kritikere vil honoreres med 25 000 kroner, honoraret gjelder for seks verkstedsdager og individuelt arbeid med prosjektet.

Det vil bli dekket produksjonsutgifter etter nærmere avtale.


Dette må du gjøre for å søke:

Send en søknad til cs@hok.no innen 15. mars. Søknaden skal være på maks en side og bli lagt som vedlegg (Word eller PDF) i eposten. Søknadsteksten må inneholde følgende:

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-post
 • Kort beskrivelse (ca. 350 ord) av en konkret idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker opptak til DKS-LAB.
 • Hvilken aldersgruppe du vil jobbe med (1.-3. trinn, 4.-7. trinn, 8.-10. trinn, videregående skole)

  Vi ønsker også at CV blir lagt til som eget vedlegg i eposten.
  Merk søknaden med «Søknad DKS-LAB for kritikere + navn på prosjektet».

  SØKNADSFRIST: 15. mars 2024

  Deltagere vil bli valgt på grunnlag av innsendt forslag. Alle spørsmål om DKS-LAB for kritikere kan rettes til Camilla Sune, formidlingsleder, på e-post cs@hok.no, Andreas Breivik andrbrei@gmail.com og Ingrid T. Schanke, prosjektkoordinator, formidling@hok.no.
DKS
DKS VIKEN v2 1
Sbs logo positive JPG