OPEN CALL: DKS-LAB for kritikere 2023

DKS lab 2023

OPEN CALL: DKS-LAB for kritikere 2023

Arbeider du med kritikk? Er du nysgjerrig på hva barn og unge tenker om kunst, litteratur, dans og andre kunstutrykk? Vi søker deg som vil øve barn og unge til å tenke kritisk. Denne våren arrangerer vi DKS-LAB på Henie Onstad Kunstsenter, der du får mulighet til å utvikle et prosjekt som kan turnere i Den kulturelle skolesekken.

Som deltaker på DKS-LAB vil du få tett oppfølgning og veiledning og godt betalt som deltaker på et verksted fra 24. til 26. mai.

Hva og hvem søker vi?

Den kulturelle skolesekken og Henie Onstad Kunstsenter arbeider mye med å gjøre kunst tilgjengelig for barn og unge. Dette blir gjort gjennom ulike prosjekter som kunstverksted, sette ord på hva man ser i kunsten og ulike dialogbaserte omvisninger med forskjellige fremgangsmåter.

Nå ønsker vi også å vite hva barn og unge tenker om kunst. Derfor ønsker vi prosjekter som øver barn og unge til å reflektere kritisk om kunst- og kulturuttrykk. Prosjektene må behandle kritikken som et praktisk håndverk, og forsøke å gi barn og unge verktøy til å kritisere ulike kunstuttrykk, og til å formidle disse tankene muntlig, skriftlig og på andre egnede former. Kritikkprosjektene kan også være en forlengelse av kunsten, og gi de unge mulighet til å kritisere og uttrykke seg gjennom dans, tegning, fotografi, diskusjon, skoleavis, fanzine, sosiale medier, terningkast, satire eller noe helt annet; det er opp til deg!

Har du noen ideer til et prosjekt? Send inn din søknad til oss.

Dette må du gjøre for å søke:

Send en søknad til cs@hok.no innen 15. mars. Søknaden skal være på maks en side og bli lagt som vedlegg (Word eller PDF) i eposten. Søknadsteksten må inneholde følgende:

  • Navn, adresse, telefonnummer og e-post
  • Kort beskrivelse (ca. 350 ord) av en konkret idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker opptak til DKS-LAB.
  • Hvilken aldersgruppe du vil jobbe med (1.-3. trinn, 4.-7. trinn, 8.-10. trinn, videregående skole)

Vi ønsker også at CV blir lagt til som eget vedlegg i e-posten.

Merk søknaden med «Søknad DKS-LAB for kritikere + navn på prosjektet».

SØKNADSFRIST: 15. mars 2023

Deltakere vil bli valgt på grunnlag av innsendt forslag. Utvalgte deltakere vil bli kontaktet innen 21. mars.

Alle spørsmål om DKS-LAB for kritikere kan rettes til Camilla Sune, formidlingsleder, på epost cs@hok.no, Ingrid T. Schanke, prosjektkoordinator, ingrid.t.schanke@gmail.com, eller Andreas Breivik, prosjektkoordinator, andrbrei@gmail.com.

Hva kan vi tilby?

Henie Onstad Kunstsenter vil være vertskap for DKS-Lab. Deltakerne må sette av en dag for et oppstartsmøte 24. april og tre arbeidsdager fra 24. til 26. mai. I løpet av disse dagene vil deltakerne få utvikle prosjektet sitt sammen med Henie Onstad Kunstsenter og Kulturtanken. Det gis profesjonell veiledning og felles diskusjoner for å spisse prosjektene. På verkstedet så vil du få anledning til å prøve ut prosjektet ditt med de andre deltakerne og for skoleklasser. Prosjektene honoreres med 25 000 kroner per prosjekt.

Et konkret mål for DKS-LAB er at deltakerne ved slutten av LAB’en skal ha utviklet en gjennomarbeidet og godt dokumentert prosjektbeskrivelse som kan søkes inn til vurdering i DKS-portalen før 1. oktober. Dersom prosjektet blir antatt, kan du turnere prosjektet i DKS påfølgende skoleår.

  • Alle deltakerne blir honorerte med DKS-dagshonorar (5342 kr) for dagene vi jobber sammen på Henie Onstad Kunstsenter.
  • Alle deltakerne får refundert utgifter til reise og diett
  • Om det er behov for ytterligere arbeid med produksjonen fram mot gjennomføring på Henie Onstad Kunstsenter, vil det òg bli honorert.
DKS
DKS VIKEN v2 1
Sbs logo positive JPG