Lyra Pramuk

Lyra Pramuk

Fra konserten i Studio på Henie Onstad Kunstsenter 26. mars 2022.

Video: Jonas Kiste

Arrangement: