Oppvarming til Ambient Afternoon

Rob Young

Foredrag
1ea14def949fb01f30183011a9fc67cf75d4e124 1920x1005

Ambient-sjangeren har vært en bærebjelke innen elektronisk musikk helt siden Brian Eno utviklet konseptet midt på 70-tallet, og dermed bygget bro mellom pop og mer klassisk orienterte musikkformer.

Dato Sted
Auditorium →  Reserver plass

Den har overlevd et utall musikalske omveltninger opp gjennom tiårene, og opplever for tiden en gjenoppblomstring, muligens fordi den tilbyr et trygt lydrom i pandemiens nedstengte verden.

I forlengelsen av Ultimas Ambient Afternoon med Felicia Atkinson og Carmen Villain, presenterer forfatter Rob Young et foredrag som tar for seg hovedtrekkene og de historiske øyeblikkene innen ambient-sjangeren, illustrert med musikalske eksempler og utdrag, fra Erik Satie og John Cage til Brian Eno, Orb, Laraaji og flere.

I samarbeid med Ultima.