Arkitektur og design

Ole Henrik Moe foto Bjørn Finstad

Foto: Henie Onstad arkiv

Arkitektur og design

Henie Onstad Kunstsenters arkitektur, design og beliggenhet gjør det helt unikt.