Kronprinsen åpnet utstillingen om Atlanterhavet

Henie O J Hrncir atlanterhavet 7653

H.K.H. Kronprins Haakon åpner utstillingen om Atlanterhavet..

Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

Kronprinsen åpnet utstillingen om Atlanterhavet

Kvelden 25. april var det samlet til offisiell åpning ved Henie Onstad Kunstsenter av den storstilte feiringen av Atlanterhavet. H.K.H. Kronprins Haakon var invitert til å åpne utstillingen.

Kronprinsen ble ved ankomst møtt av assisterende statsforvalter, Ingvild Aleksandersen, ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog og politimester Ida Melbo Øystese, før han ble overrakt blomster av Malin Isabel Aas Dale (10) og Sebastian Plasencia Castillo (12), begge elever ved Bærum kulturskole som har undervisning på Henie Onstad. Videre hilste han på styreleder ved Henie Onstad, Marianne Blystad, og direktør Anne Hilde Neset, som fulgte ham inn i kunstsenteret.

Henie O J Hrncir atlanterhavet 7487
↑ Kronprins Haakon, assisterende statsforvalter, Ingvild Aleksandersen, ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog og politimester Ida Melbo Øystese.

Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

Henie O J Hrncir atlanterhavet 7504
↑ Kronprins Haakon mottar blomster fra Sebastian Plasencia Castillo (12) og Malin Isabel Aas Dale (10).

Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

Det var folksomt på Henie Onstad denne kvelden, med vel 500 gjester. Etter at direktør Anne Hilde Neset hadde ønsket velkommen, startet Kronprinsen talen sin med å beskrive tre motiver fra utstillingen: En hval på en strand, omgitt av masse mennesker. En havarert skute med et ødelagt seil under en mørk himmel. En mann som sitter på en stein og ser lengtende ut over havet.

For ham, kunne disse tre motivene fra 1600-, 1800- og 2000-tallet, beskrive litt av alt det Atlanterhavet er for oss i dag, og for mennesker som har levd før oss. Han oppsummerte det slik:

Havet gir, og havet tar. Det vekker en lengsel i oss. Kanskje savn av kjære mennesker. Tre av 140 motiver som til sammen utgjør en bred fortelling om den nordre delen av Atlanterhavet gjennom 700 år. Gjennom kunstneriske uttrykk fortelles en historie om havet som har formet oss her nord – både gjennom kunst, mytologi og vitenskap.

Henie O J Hrncir atlanterhavet 7581
↑ Anne Hilde Neset

Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

Henie O J Hrncir atlanterhavet 7674
↑ H.K.H. Kronprins Haakon

Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

Det går en blå tråd gjennom Norges historie. Havet har gitt oss arbeid og mat på bordet, og det har alltid vært vår forbindelse til verden rundt oss. Og kanskje også til håpet vårt og drømmene våre.
— H.K.H Kronpris Haakon

Videre fortsatte Kronprinsen:

De eldste kunstneriske uttrykkene i utstillingen bærer preg av et romantisk forhold til havet – og det er et forhold til havet som jeg kan kjenne meg igjen i.

De moderne uttrykkene fra 2000-tallet tar i tillegg opp i seg problematiske sider – som havets helse. For vi vet alle sammen: I dag er ikke havet friskt, og livet i havet trues stadig av forurensing, overfiske, forsøpling og utslipp. Sårbarheten knyttet til de polare områdene, med en issmelting som går fort, gjør framtiden usikker for alle som lever i kystområdene rundt det nordlige Atlanterhavet.

Gjennom denne utstillingen håper jeg mange av oss får øynene opp for nye sammenhenger – og økt kunnskap om havet som har formet oss gjennom årtusener. Det nordre Atlanterhavet er tett knyttet til norsk tradisjon, kultur og økonomi. Det forbinder oss med andre kontinent, og med mennesker som har levd før oss. Forhåpentligvis vil utstillingen vekke en ny bevissthet i oss om å ta godt vare på dette enorme, levende området.

Etter at han hadde erklært utstillingen for åpnet, sto saksofonist, komponist og operasanger Håkon Kornstad for et musikkinnslag hvor han blant annet improviserte saksofon over havdata. Deretter ga de tre kuratorene for utstillingen, Stefanie Hessler, Knut Ljøgodt og Susanne Østby Sæther en introduksjon til utstillingen.

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 7748
  ↑ Håkon Kornstad

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 7798
  ↑ Susanne Østby Sæther

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 7872
  ↑ Stefanie Hessler

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

Før publikum fikk slippe inn i salene, fikk Kronprinsen et lite forsprang og en kort omvisning av kuratorene inne i utstillingen.

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 7613
  ↑ H.K.H. Kronprins Haakon

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 7919
  ↑ Susanne Østby Sæther forteller om Joar Nangos verk Skeivvar.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 7988
  ↑ Knut Ljøgodt viser Kronprinsen eldre kart.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8027
  ↑ Marianne Blystad, Knut Ljøgodt, Kronprins Haakon, Anne Hilde Neset og Susanne Østby Sæther.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8066
  ↑ Eline Mugaas forteller Kronprinsen om sin bildeserie ombord i oljetankere.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8085
  ↑ Fin Serck-Hanssen forteller om sin fotoserie av nordsjødykkere.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8123
  ↑ Anne Hilde Neset, Knut Ljøgodt, Susanne Østby Sæther, Kronprins Haakon og Stefanie Hessler.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8140
  ↑ Kronprins Haakon hilser på David Zink Yi.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8194
  ↑ David Zink Yi forteller om sin kjempeblekksprut.
 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8232
  ↑ Susanne Østby Sæther viser installasjonen til Toril Johannessen og Marjolijn Dijkman.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8245
  ↑ Glasskolbene er fylt med vann fra stranden utenfor kunstsenteret.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter

 • Henie O J Hrncir atlanterhavet 8266
  ↑ Marianne Blystad og Anne Hilde Neset takker for besøket.

  Foto: Julie Hrnčířová, Studio Abrakadabra / Henie Onstad Kunstsenter