Verksted med Jessica Williams

Lærervisning 2010 036

Verksted med Jessica Williams

Innenfor kunstfaget finnes det en myriade av teknikker, gamle som nye og i samspill med hverandre. Teknologi har i lang tid gitt kunstnere nye måter å uttrykke seg på, noe som det finnes mange eksempler på gjennom kunsthistorien. Kanskje ikke så merkelig siden både teknologi og kunst utfordrer våre oppfatninger om verden vi lever i. I vår digitale samtid bringes også eldre teknologi tilbake i søkelyset. Har du for eksempel hørt om risografi?

Kunstner Jessica Williams har jobbet med denne teknikken i over 10 år. Lørdag 5. mars 2022 flytter hun deler av sitt eget verksted inn i Labben på Henie Onstad Kunstsenter. I løpet av 2 timer vil inviterte elever fra kulturskoler i Asker og Bærum få en innføring i hva risografi er og hvordan denne teknikken kan benyttes til selvpublisering. Kunstner og elever finner et tema sammen og lager en felles kunstnerbok. Alle får med seg en kopi av kunstnerboken hjem.