UngKunst

UngKunst

UngKunst er et fordypningsprogram og en talentsatsning innen visuelle kunstfag, forankret i kulturskolen.

UngKunst skal legge til rette for at elever med interesse for det kan få et fordypningstilbud i det visuelle kunstfaget, som gir økt inspirasjon og engasjement for alle elever som ønsker å delta.

Ved å tilrettelegge for at interesserte elever får mulighet til å arbeide på et høyt nivå med visuelle kunstfag, legges det et grunnlag for videre utdanning. Det å synliggjøre et utdanningsløp og en yrkesvei for elevene styrkes ved samarbeid med kunstinstitusjoner, videregående skoler og profesjonelle utøvere.

UngKunst fokuserer på fem hovedområder:

  • Møte med kunstneryrket
  • Kunst i samtiden
  • Utdanningsretninger innen kunstfag
  • Teknikk
  • Sosialt miljø

    UngKunst skal bidra til å løfte det visuelle kunstfaget i regionen, og er et samarbeid mellom kulturskolene i Follo-kommunene, samt i Asker og Bærum. Prosjektet driftes av Ås kommune.


Les mer om UngKunst her.