Unge fotografer 2021/2022

Unge fotografer 2021/2022

Programmet starter høsten 2021 med 9 deltakere og avsluttes med en utstilling i juni 2022. I løpet av denne tiden følges deltakerne av ulike mentorer.

Mentorer 2021/2022:

  • Fotograf og billedkunstner Christine Hansen
  • Multidisiplinær kunstner og musiker Lars Holdhus
  • Fotograf Maria Lyngnes Pasenau
  • Fotograf og fotografilærer Aurora Romano
  • Fotograf Jonas Bendiksen
  • Fotograf og kurator Bezhad Farazollahi
Kullet 2021/2022.
↑ Kullet 2021/2022.

Foto: Camilla Sune / Henie Onstad Kunstsenter

Kullet 2021/2022.
↑ Kullet 2021/2022.

Foto: Farhad Soufi / Unge fotografer

Med støtte fra: