Mer om utstillingen: Plakatkonkurransen i 1968

MG 2925

Henie Onstad arkiv

Mer om utstillingen: Plakatkonkurransen i 1968

Utstillingen viser hvordan Sonja Henie og Niels Onstad høsten 1967 utlyste en konkurranse for å lage plakaten til åpningen av Henie Onstad Kunstsenter.

Tittelen var 50 år med levende kunst. På tross av at konkurransen ble møtt med overveldende respons og 200 forslag ble sendt inn, mente juryen at ingen av utkastene holdt standarden de var ute etter. Juryen tok derfor kontakt med den anerkjente sveitsiske designeren Siegfried Odermatt for å utforme kunstsenterets nye logo og plakat. En justert versjon av Odermatts symbol danner fremdeles grunnstammen i Henie Onstads logo i dag.

I utstillingen kan du se mange av de originale plakatutkastene fra 1968. Disse ble ved en tilfeldighet funnet i 2017 i en kjeller på Høvikodden. Til sammen gir et unikt og ”fryst” tidsbilde av norsk plakatdesign anno 1968.