Marthe Ramm Fortun

Image00005

Fra performance: ALT HUN ETTERLOT!, 18.06.2022.

Foto: Julie Hrnčířová / Henie Onstad Kunstsenter

Marthe Ramm Fortun

ALT HUN ETTERLOT!, 2021-2023, er et bestillingsverk på fire performanser av Marthe Ramm Fortun kjøpt inn til Henie Onstad Kunstsenter.

Marthe Ramm Fortuns verk "ALT HUN ETTERLOT!" er et innkjøp til Henie Onstad-samlingen. Arbeidet er utviklet spesielt for Henie Onstads Sal Merz og består av flere deler der performancene, de levende og unike publikumsmøtene, er kjernen i verket. Serien på fem performancer som strekker seg fra 2021 til 2023, tar utgangspunkt i Jean Browns personlige arkiv.

Fortun bruker funn fra arkivet og ser personlige og kunstneriske problemstillinger i sammenheng med aktuelle temaer som opprustning, krig, migrasjon og sensur. I skapet som George Maciunas spesialdesignet for Jean Browns arkiv har Marthe Ramm Fortun tilpasset sin kropp til en 3D-scannet modell. Lik et avfotografert øyeblikk av en performance er filen printet ut i flere deler, limt sammen og pusset. Formatet er i prinsippet like lett distribuerbart som arkivets mail art og andre trykksaker. Nye performancer vil finne sted på Henie Onstad høsten 2023.