Skolebesøk

Elever på Henie Onstad

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / Henie Onstad Kunstsenter

Elever på Henie Onstad

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / Henie Onstad Kunstsenter

Skolebesøk

Henie Onstad har flere tilbud til barn og unge i barnehage, fritidstilbud og skoleklasser opptil videregående skole.

Elever

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / Henie Onstad Kunstsenter

Elever på Henie Onstad

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / Henie Onstad Kunstsenter

Elever på Henie Onstad

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / Henie Onstad Kunstsenter

Lærer 1

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / Henie Onstad Kunstsenter

Verksted for lærere

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / Henie Onstad Kunstsenter

Elever i Labben

Foto: Heather Ørbeck Eliassen / Henie Onstad Kunstsenter