Lærerkurs: Playuba

PLAYUBA m LOGO teamarbeid 2 fotokred K8 Taral Jansen

Foto: K8 industridesign

Lærerkurs: Playuba

Hvordan kan arkitektur, design og kunst være med å utvikle morgensdagens kreative problemløsere?

Lærerkurs i Playuba Pro – 25. april og 9. mai.
Problemløsende oppgaver som tar utgangspunkt i arkitektur, design og kunst bidrar til å trene oss i å veie ulike hensyn og behov mot hverandre, og skille mellom dine egne og andres tanker og følelser: kritisk og empatisk tenkning i praktisk samspill.

  • KURSDAGER:
  • Tirsdag 25. april Kl. 17:30 - 20:00
  • Tirsdag 9. mai Kl. 17:30 - 20:00

Demokurset er gratis for lærere som jobber i grunnskolen eller videregående skole, men påmelding kreves.
For påmelding, ta kontakt via: formidling@hok.no

Frist for påmelding til den 25. april: 23.04.23
Frist for påmelding til den 9. mai: 02.05.23

Kurset gir en innføring i Playuba PRO, et allsidig og tverrfaglig læremiddel som kan brukes av lærere i flere fag og enkelt lar seg tilpasse til ulike trinn. Det er gøy, raskt og enkelt å lære og ta i bruk Playuba. Vi vil demonstrere i praksis kreative prosesser der elever skal tenke utenfor boksen, samtidig som de skal stimuleres til å bruke både kritisk og empatisk tenkning.

Vi vil snakke om hvorfor arkitektur, design og kunst er et fantastisk utgangspunkt til å skape engasjerende og problemløsende oppgaver. I løpet av demokurset vil lærere få gjøre praktiske øvelser og se eksempler på forskjellige bruksmåter bl.a. fra andre skoler som har erfaring. Kursdeltagerne vil få diskutere mulighetsrommet til eget bruk, f.eks. hvordan koble Playuba på eksisterende skoleopplegg eller ideer til tverrfaglige prosjekter med lærer-kolleger.

Oppgaver som skapes med Playuba PRO hjelper elevene til å reflektere, være kritiske, utforskende og kreative, og underbygger flere elementer fra overordnet del. Metoden bidrar også til å skape et læringsmiljø der det er naturlig å eksperimentere, feile, diskutere og skape.Du trenger ingen forkunnskaper annet enn å være en nysgjerrig realist med et åpent sinn. Arkitektur, design og kunst tar for seg mange ulike fagretninger, og uansett hvor lang eller kort erfaring du har med skapende prosesser eller ikke, er det alltid godt med litt ny inspirasjon. Med lek skal landet bygges!

Dette demokurset er sponset av Sparebankstiftelsen DNB, i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter. Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til skoler som ønsker å ta et innkjøp av det nye læremiddelet.

Skaperfestivalen bilde m logo