Hva er greia med kvinnelige kunstnere egentlig?

Hos04322a

Aase Texmon Rygh, Perpet, 1976.

Hva er greia med kvinnelige kunstnere egentlig?

Stusser du over nødvendigheten av å presisere kjønn når man snakker om kunstnere? Hvorfor er det relevant? I dette foredraget skal vi utforske den kvinnelige kunstneren og belyse noen grunner til den historiske skeivheten mellom kvinner og menn. Videre skal vi diskutere hvilket ansvar Henie Onstad Kunstsenter har for representasjon og hvordan prosjektet om likestilling i kunstverden skal gjennomføres. Avslutningsvis skal vi besøke noen sentrale figurer på huset som Yayoi Kusama og Aase Texmon Rygh.