Henie Onstad - Arkitekturen, interiøret og møblene

Arkitekter og donatorer foran modellen paa Landoeya 1964

Foto: Henie Onstad arkiv

Henie Onstad - Arkitekturen, interiøret og møblene

Helt siden åpningen i 1968 har Henie Onstad kunstsenter vært ett av Norges viktigste kulturbygg.

Etter en internasjonal konkurranse gikk oppdraget med å tegne kunstsenteret til de to nyutdannede arkitektene Sven - Erik Engebretsen og Jon Eikvar. Det var deres første oppdrag.

Bygget vakte raskt internasjonal oppsikt. Vil du vite mere om tankene bak arkitekturen, det gjennomtenkte interiøret og møblene tegnet av den legendariske møbeldesigneren Sven Ivar Dysthe spesielt til Henie Onstad, er dette et passende foredrag. I tillegg åpnet nye sal Merz i 2021 tegnet av Snøhetta arkitektkontor. Hva tankene bak utformingen av denne salen er, får du også vite mer om i dette foredraget.