Blikkåpner 2021

Blikkåpner

Blikkåpner 2021

Våren 2021 ansatte Henie Onstad ni ungdommer som skulle formidle kunst til andre unge. Dette løste de på flere kreative måter.

Deres oppgave var å spre gleden av kunst til flere ungdommer og gjøre kunst mer relevant for egen aldersgruppe.

I løpet av denne perioden lagde de en spennende Instagram-konto med kreativt innhold, blant annet egenproduserte videokollasjer, filmer og fotografier. De lagde også tre lærerike podcast-episoder og en EP med egenskrevet og produsert musikk.

Image4
Image3
Image2