Femti/femti

Femti/femti

Kunstfeltet har store utfordringer knyttet til representativitet. Som museum ønsker vi å fokusere på skjevfordelingen i feltet og bidra til å skape en større bevissthet om dette.

Det finnes få spesifikke museumssatsinger dedikert til kvinner i kunsthistorien. Henie Onstad lanserer derfor høsten 2020 et langsiktig program. Målet er å medvirke til den pågående omskrivningen av kunsthistorien hvor vi kan bidra til å løfte flere kvinnelige kunstnere frem for offentligheten.

Henie Onstad har i første omgang igangsatt en forstudie sammen med Equality Check. Der undersøkes kjønnsbalansen i private og offentlige samlinger, museer og institusjoner i Norge. Tallene er viktige for å skape oppmerksomhet, oppslutning og endringsvilje i det norske kunstlandskapet. Undersøkelsen og aktiviteter knyttet til denne, skal bidra til å gjøre kunst av kvinner mer attraktivt på markedet, til at flere kvinner samler på kunst samt at kvinnelige kunstnere oftere blir referert til i kunsthistoriske sammenhenger.

Satsingen er en konkretisering av et allerede sterkt kunstnerisk program ved Henie Onstad. Den vil prege utstillingsprogrammet med solopresentasjoner av sentrale kvinnelige kunstnere, historiske så vel som samtidige. Flere av kunstnerne vi vil vise, har aldri blitt vist i Norge. Dette gjelder for eksempel fransk-amerikanske Niki de Saint Phalle (1930–2020). Planen var at hun skulle innlede femti/femti allerede i juni 2020, men på grunn av koronakrisen, er utstillingen utsatt til våren 2021.

Femti/femti er en forpliktelse og et verktøy. Det skal påvirke hvordan Henie Onstad presenterer kunstnere, prosjekter og verk på huset, på nettet og i annet kommunikasjonsmateriale. Femti/femti er et verktøy som skal gjøre oss bevisst på likestilling på mange nivå i institusjonen.

Satsingen skal også gjenspeiles i Henie Onstads innkjøpsstrategi der vi har fokus på erverve verk av særlig relevans for vår samling, i samarbeid med en rekke støttespillere. Gjennom femti/femti skal vi etablere samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, og arbeide for å finne ekstern støtte til forskning.

Den første undersøkelsen som kartlegger status i et likestillingsperspektiv i norske samlinger er finansiert med støtte fra Bergesenstiftelsen, og er et samarbeid med Equality Check.

Femti/femti er en forpliktelse og kommer som en konsekvens av et langvarig fokus på likestilling på Henie Onstad de siste seks årene.

Tekst:

  • Tone Hansen DSC5021 Lo W
    Tone Hansen

    Direktør, Henie Onstad Kunstsenter