Likestilling i kunsten

Likestilling i kunsten

Kunstfeltet har store utfordringer knyttet til representativitet. Som museum ønsker vi å fokusere på skjevfordelingen i feltet og bidra til å skape en større bevissthet om dette.

Det finnes få spesifikke museumssatsinger dedikert til kvinner i kunsthistorien. Henie Onstad ønsker å medvirke til den pågående omskrivningen av kunsthistorien hvor vi kan bidra til å løfte flere kvinnelige kunstnere frem for offentligheten.

Henie Onstad har i første omgang igangsatt en forstudie sammen med Equality Check hvor 130.000 kunstverk i norske samlinger er undersøkt. Over 112.000 av disse verkene er laget av menn. Bare 10% er skapt av kvinner.

Funnene fra undersøkelsen blir presentert med en oppfordring til å signere et forpliktende opprop om hvordan vi skal jobbe i fremtiden.

Tallene er viktige for å skape oppmerksomhet, oppslutning og endringsvilje i det norske kunstlandskapet. Undersøkelsen og aktiviteter knyttet til denne, skal bidra til å gjøre kunst av kvinner mer attraktivt på markedet, til at flere kvinner samler på kunst samt at kvinnelige kunstnere oftere blir referert til i kunsthistoriske sammenhenger.

Satsingen er en konkretisering av et allerede sterkt kunstnerisk program ved Henie Onstad. Den vil prege utstillingsprogrammet med solopresentasjoner av sentrale kvinnelige kunstnere, historiske så vel som samtidige. Flere av kunstnerne vi vil vise, har aldri blitt vist i Norge. Dette gjelder for eksempel fransk-amerikanske Niki de Saint Phalle (1930–2002). Planen var at hun skulle bli presentert på Henie Onstad Kunstsenter allerede i juni 2020, men på grunn av koronakrisen, er utstillingen utsatt til våren 2021.

DSC8826
↑ Likestilling i kunsten

Undersøkelsen har dannet grunnlag for en kampanje som er støttet av Bergesenstiftelsen.

Likestillingen skal også gjenspeiles i Henie Onstads innkjøpsstrategi der vi har fokus på erverve verk av særlig relevans for vår samling, i samarbeid med en rekke støttespillere. Gjennom likestilling i kunsten skal vi etablere samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt, og arbeide for å finne ekstern støtte til forskning.

Tekst:

  • Tone Hansen DSC5021 Lo W
    Tone Hansen

    Direktør, Henie Onstad Kunstsenter