Inntrykk fra Den Molekylære Balletten på Henie Onstad Kunstsenter

1

Molekylær Danser: Silens. Foto: Ann Holmgren

Inntrykk fra Den Molekylære Balletten på Henie Onstad Kunstsenter

Vi har entret en virkelighet som er større enn språket vi har til å beskrive den. Sensommeren 2020 ble skulpturparken på Henie Onstad gjort om til et laboratorium for hieroglyfisk dans i regi av Den Molekylære Balletten og Ny Høvik Ballett.

Den Molekylære Balletten er et multidisiplinært prosjekt med mål om å skape et performativt symbolspråk for å beskrive den stadig utvidende virkeligheten vi befinner oss i. Prosjektet springer ut i fra en samling av 256 «Tot'er» - kollasjer samlet inn fra ulike anonymiserte kunstnere over en periode på 11 år. Denne samlingen av Tot'er har gitt opphav til et univers av karakterer og praksiser som de siste årene har fått uttrykk i film, billedkunst, musikk og scenekunst.

I forkant av oppsetningen ble publikum invitert gjennom en nettapplikasjon til å velge sine favoritter blant ballettens karakterer og symboler - og å være med på å forme utviklingen av forestillingen. I skulpturparken fikk publikum møte karakterene og overvære forvandlingen av sine valgte Tot'er fra todimensjonalt bilde til flerdimensjonell dans.

I filmen nedenfor finner du noen inntrykk fra den opprinnelig tre timer lange forestillingen.

Følg den Molekylære Balletten på https://www.instagram.com/molecularballet/ og www.studioaoa.no


Støttet av Norsk Kulturråd og FFUK.