FRA DET ONDE feat. Emil Nikolaisen og Lindstrøm

FRA DET ONDE feat. Emil Nikolaisen og Lindstrøm

Konsert i Studio på Henie Onstad Kunstsenter 15. mai 2022.

Video: Lasse Gretland

Arrangement: