Dancing Recurrences

Dancing Recurrences

Brynjar Åbel Bandlien presenterer resultatet av sitt ph.d.-prosjekt Dancing Recurrences - a performative practice within dance and dance-making som foregikk Studio på Henie Onstad i 2019.

Bandlien bruker begrepet 'recurrences' til å beskrive situasjoner, hendelser, handlinger, bevegelser og tilstander som er tilbakevendende i en kunstnerisk prosess. 'Recurrences' er utfallet av arbeid utført av gruppe dansekunstnere med en praksisbasert tilnærming til dans og situasjoner for dans. Bandlien har latt 'recurrence' være det førende elementet gjennom prosessen, med utgangspunkt i følgende to forskningsspørsmål: Hvordan kan det å jobbe med 'recurrences' bli en måte å forstå et kunstnerisk arbeid på mens det fortsatt er under utvikling? Hvordan kan det å arbeide med 'recurrences' bli en performativ praksis, og samtidig et kunstnerisk arbeid i seg selv?

Den performative praksisen #dancingrecurrences foregikk over tre timer hvor publikum var velkomne til å gå inn og ut av Studio. Det var denne praksisen som er prosjektets kunstneriske resultat.

Dancing Recurrences: Brynjar Åbel Bandlien

Danseforskere: Brynjar Åbel Bandlien, Ann Christin Berg Kongsness, Roza Moshtaghi, Magnus Myhr og Marte Reithaug Sterud.