Eksponert – Dag Alveng

Eksponert – Dag Alveng

Dag Alveng (f. 1953) utforsker verdens overflater og forgjengelighet gjennom analogt svart-hvitt fotografi.

I tillegg til å møte Dag Alveng her på Art Channel, kan du se fotografiene hans i utstillingen Eksponert som står til og med 12. desember 2021.

Fotografiene til Dag Alveng spenner fra formale og sanselige undersøkelser til den nøytrale dokumentasjonen forbundet med konseptuelt fotografi. Høy teknisk kvalitet kjennetegner bildene. Alveng arbeider med mellom- eller storformatkamera, som gir en rik og skarp detaljgjengivelse. Dette utnytter Alveng til å fremheve variasjoner i stofflighet, volum og overflater i motivene.

Fotografiet Bjørk (2015) inngår i prosjektet Wilse, der Alveng – i bokstavelig forstand – har gått i fotsporene til den danske presten Jacob Nicolai Wilse (1735–1801). Som sogneprest i Spydeberg anla Wilse en hage som skulle bli hans naturlaboratorium. Med fotografiapparatet som instrument registrerer Alveng naturens kretsløp slik Wilse gjennom nedtegnelser, målinger og skisser gjorde i sin tid.

I Eksponert er Alveng også representert med to fotografier av arkitektur. Martins bilde har Alveng produsert ved å fotografere det samme motivet fire ganger. For hver eksponering er kameraet rotert fire ganger. Ferdigkopiert danner bildene kaleidoskopiske mønstre, som indikerer metropolens svimlende tempo.

I Palladio Songs (2019) er den urbane arkitekturen i New York erstattet av villaer utformet av renessansearkitekten Andrea Palladio (1508-1580) i Veneto, Italia. Fremfor de klassiske, symmetriske komposisjonsprinsippene som kjennetegner Palladios arkitektur, fremhever Alveng i serien tidens og miljøets tæring på villaene.

Dag Alveng er som en pioner i norsk fotokunst. Han har sin fotoutdannelse fra Trent Polytechnic i England (1976–77). Som en av stifterne av Fotogalleriet i Oslo i 1977 har han vært sentral i kampen for å få fotografiet anerkjent som egen kunstform i Norge. I 2018 stilte han ut på Henie Onstad Kunstsenter med retrospektivutstillingen Tid som står stille.