Releasefest: Blekkåpner Vol. 1

Ung
Andrew Murray / Henie Onstad Kunstsenter

Foto: Andrew Murray / Henie Onstad Kunstsenter

Kulturen inn i kunstinstitusjonen eller kunstinstitusjonen inn i kulturen?

Dato Sted
Gøteborggata 27B

“Kunst er vakkert og provoserende og kjedelig. Alle oppfatter kunst forskjellig. Mennesker ser kunsten gjennom briller skapt av alder, kulturell bakgrunn og kjønn. Vi er 9 blikkåpnere på Henie Onstad som ønsker å låne våre briller til deg.” - Blikkåpner kull 2024

Blikkåpnerne ved Henie Onstad tar kunstsenteret ut av sine vante lokaler og ut i storbyen, på pop-up event Hos Arne.

Lørdag 16. mars slipper Blikkåpnerne sin nyeste og første blekke-publikasjon Blekkåpner Vol. 1! Festen holdes i lokalene til det kulturelle møtepunktet Hos Arne, på Rodeløkka i Oslo.

Blekka er et ambisiøst og omfattende prosjekt, og representerer kunst og kultur, og ikke minst ungdommelighet og inkludering - tematikker Blikkåpnerne brenner for.

For å feire publikasjonen av blekka inviteres alle til releasefest, med et varierende program med art talks, kunstaktiviteter og live musikk.

Kom for å sikre deg et eksemplar av Blekkåpner Vol. 1!

Adresse for releasefest:
Hos Arne
Gøteborggata 27B
0566 OSLO

Axel Berggraf Egenæs

Design: Axel Berggraf Egenæs