Kunstneromvisning Per Barclay

Læring
02 Fig44 EDIT

Per Barclay, Selvportrett med barberblad (1979/2023), gjengitt med tillatelse fra kunstneren. © Barclay, Per / BONO

Omvisning av kunstner og kurator i den nyåpnede Per Barclay-utstillingen: Soft Sweet Vortex.

Dato Sted
Prisma-saler

Bli med kunstner Per Barclay og kurator Ana María Bresciani på et dypdykk i utstillingen. Dette er en unik anledning til å få et innblikk i Barclays kunstnerskap.

O
mvisningen begynner kl.13:00, og er gratis for alle med inngangsbillett eller klubbmedlemskap. Møt opp ved inngangen til Prismasalene.