Angrepene på sivile må stoppe

Statment middle east web site 022

Angrepene på sivile må stoppe

Vi fordømmer på det sterkeste drapene på israelske og palestinske sivile som finner sted i Midtøsten.

Angrepene på sivile må stoppe. Humanitære organisasjoner må gis tilgang og ressurser slik at de kan hjelpe de som er rammet. Vi ber verdens ledere om å ta avgjørende grep for å få slutt på volden, og følge FNs resolusjoner og internasjonal humanitær rett.

Henie Onstad Kunstsenter
Astrup Fearnley Museet
Haugar Kunstmuseum
Drammens Museum
Lillehammer Kunstmuseum
Munch
Norges museumsforbund
Stavanger Kunstmuseum
Vigelandmuseet