New Visions nominert til kunstkritikerprisen

Henie O JH New Visions 2790

Foto: Julie Hrnčířová / Studio Abrakadabra / Henie Onstad

Henie O JH New Visions 2033

Foto: Julie Hrnčířová / Studio Abrakadabra / Henie Onstad

New Visions nominert til kunstkritikerprisen

Vi gleder oss over at New Visions – The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media er blant de tre nominerte til kunstkritikerprisen 2023!

Begrunnelse for nominasjonen:

«Hvordan kan kunsten opprettholde sin kritiske rolle i en verden der makt i økende grad utgår fra digitale nettverk som er utfordrende eller umulige å visualisere? Den andre utgaven av Henie Onstad Kunstsenters triennale for fotografi og nye medier, New Visions, evnet på bemerkelsesverdig vis å samle en rekke nasjonale og internasjonale kunstnerskap som utforsker og håndterer denne komplekse utfordringen.

De 22 kunstnerne i utstillingen og verkene deres har bånd til Norge, Midtøsten, Nord-Afrika, Øst-Europa og Sentral-Asia – flere av verkene er en kritisk undersøkelse av politiske nødsituasjoner som er forårsaket av globalisering, materiell utvinning, krig og overvåkning. Overordnet, minnet denne mønstringen om hvor dypt teknologi er integrert i sosiale konstruksjoner.

Emilija Škarnulytės oppslukende videoinstallasjon RAKHNE (2023) benytter CGI for å forestille seg en enorm dyphavs data-lagringsenhet. Verket reflekterer hvordan selskaper skjuler sine virksomheter, med lite miljøhensyn. Istvan Virags Pixel Pitch vol.4 (2023), er en rask montasje på en LED-skjerm som skifter mellom håndbevegelser og numeriske grafer for å sidestille informasjon med makt, mens Haig Aivazians videoinstallasjon All of Your Stars are but Dust on My Shoes (2021) viser hvordan vårt visuelle omfang nå er avhengig av strømnettet. Utstillingen utvider tradisjonelle rammer for fotografi og inkluderer verk som kunstig intelligens, dataanimasjon og radarteknologi til å lage eksperimentelle bilder. Slik kaster verkene i New Visions lys over den skjulte teknologiske infrastrukturen som understøtter vår verden, og bidrar til å vise kunstneres særegne evne til å eksperimentere med nye medier.»

Vi ønsker samtidig å gratulere de andre nominerte: Ahmed Umar: Glowing Phalanges på Kunstnernes Hus og An echo buried deep deep down but calling still på Astrup Fearnley Museet.