Nordens største verksted for kreativ aktivitet

View int draft

Nordens største verksted for kreativ aktivitet

Henie Onstad arbeider for å gjøre kunsten tilgjengelig for alle, og vi vil la barn og unge oppleve og skape "der kunsten skjer". Derfor etablerer vi Nordens største verksted for kreativ aktivitet og utfoldelse.

Vi er inspirert av Stortingsmelding 18 fra 2021: Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge. På Henie Onstad er vi nemlig opptatt av at barn og unge ikke bare skal aktiviseres gjennom synssansen, men også fysisk, gjennom å få gjøre selv. Dette styrker barn og unges kreativitet, og evne til kritisk tenkning og samarbeid, noe som vektlegges som avgjørende ferdigheter i samfunnet vi går i møte.​

 • Drop in
 • Fasade
 • Microsoft Teams image 4
 • Microsoft Teams image 5

Så hvordan skal vi få til dette? Vi bygger om de arealene vi har, slik at vi kan bruke dem på en best mulig måte. Henie Onstad Kunstsenter er bygd over tre omganger, og deler av dagens bygningsmasse er ikke optimalt utnyttet. Vår ambisjon er å øke verkstedsaktivitetene vesentlig ved å omdisponere Sal Haaken og etablere en ny verkstedhall der.

Ombyggingen vil også føre til at Henie Onstad får bedre lokaler å vise kunstsamlingen i, med større grad av sikkerhet og et mer egnet klima i museets hovedbygning, nemlig i kjellerlokalet som nå huser verkstedsaktiviteter.

220817 HOK Workshop 128
220817 HOK Workshop 21
220817 HOK Workshop 109
– Vi ønsker at publikum skal kunne oppleve og skape under samme besøk. Det nye verkstedet blir et fantastisk sted, på hele 1000 kvm, hvor satsingen på barn, unge, mangfold og inkludering står sentral.
— Therese Manus, tittel

Arkitekten

 • Bilde1
  Andrea Pinochet

Ta kontakt med

 • DSC4154 1
  Tuva Trondsdatter Trønsdal

  Leder for utvikling og partnerskap, ttt@hok.no