Dypdykk Marc Chagall Verden i opprør

Talk
Lars Chagall

Vi inviterer til et dypdykk i tematikken bak Verden i opprør, og fremstillingen av det jødiske i Chagalls kunst.

Date Place
Studio

Historiker og formidler ved Holocaustsenteret/HL-senteret, Lars Bjørndal-Lien forteller om noen særtrekk ved de østeuropeiske Shtetl-samfunnene, som står så sentralt i Chagalls kunst. Bjørndal-Lien ser også nærmere på antisemittismen slik den kom til uttrykk i norsk dags- og vittighetspresse fra unionsoppløsningen og frem til mellomkrigsårene.