Rosalind Goldberg

Dark Dynamite

Dans
Dark Dynamite lanseringsbild credit tarjeeikangergullaksen

Illustrasjon: Tarje Eikanger Gullaksen

DARK DYNAMITE er en koreografi for én danser blant flere skulpturer.

Dato Sted
Studio

Billettpris:

200,-

Arbeidet har vært ledet av en utforskning av mørke krefter som former kroppene våre – akselererer eller bremser oss, som tretthet, sløvhet, apati, rastløshet, rotløshet, fortvilelse og ubestemt aggresjon.

Kroppen bærer på lag av dynamitt. Destruktive krefter lurer under huden og er en del av vår eksistens. Vår evne til å gå gjennom metamorfoser er en del av vår biologi, og vi hyller denne evnen til endring. Forandring blir ofte sett på som noe positivt, en progresjon, et fremskritt. Men det kan også gå andre veien, baklengs. Evnen til å forandre seg blir ofte oppveid av en form for ødeleggelse som ikke motsier livet, den gjør livet mulig.


Rosalindgoldberg credit Anders Lindén porträtt
↑ Rosalind Goldberg

Foto: Anders Lindén

  • Rosalind Goldberg Konsept og koreografi
  • Sigrid Hirsch Kopperdal Danser
  • Tarje Eikanger Gullaksen Scenografi
  • Camilla Barratt-Due Musikk
  • Anton Andersson Lysdesign

Co-produsert av: Henie Onstad Kunstsenter, BIT-Teatergarasjen Bergen, RAS – Regional Arena for Samtidsdans og Rosendal Teater Trondheim.

Støttet av: Kulturrådet, Norsk Kulturfond, Kunsthøgskolen i Oslo, Rosalind Goldberg, Camilla Barratt-Due, Tarje Eikanger Gullaksen og Anton Andersson.

I samarbeid med