Re~Percussion

Stephan Meidell

Konsert

En støvsuger blåser nytt liv i et trøorgel. Elektromagneter skaper fjærlette klanger i et flygel. Vibrasjonshøyttalere får trommer til å synge, objekter til å danse og strenger til å dirre. Velkommen til en konsertforestilling som utforsker vibrasjoner i tid og rom, mellom objekter og mennesker – med bevegelse, lyd og lys som medium.

Dato Sted
Studio

Ordinær: 270,-
Medlem: 240,-

Gratis for alle under 18 år. Inngang til utstillingene er inkludert i billetten.
Ved ledige billetter, er det også mulig å kjøpe billett ved ankomst.

Re~Percussion er ikke et verk av én komponist, men et eksperiment hvor hierarki forsøkes flates ut, slik at alle deltakerne har eierskap til sluttresultatet. Meidell inviterer inn i en prosess hvor alle medvirkende blir medskapere. Utøvere fra fem ulike land og tre disipliner har gjennom flere møter utforsket konseptet resonans både metaforisk og praktisk. Hva resonnerer i oss, i instrumentene, objektene og rommet? Hva resonnerer i oss som gruppe? Hva skjer når dette settes i spill?

Musikerne Magda Mayas [DE] (preparert piano) og Sigbjørn Apeland (trøorgel) pleier – som Meidell – sine instrumenter på unike måter bortenfor tradisjonen. Danser Mirte Bogaert [BE] er også komponist, og har en musikalsk sanselighet som kommer frem i et bevegelsesuttrykk rikt på detaljer. Carlos Vasquez [CO] og Melina Pafundi [AR] har fordypet seg i gamle, analoge filmteknikker og behandler egne opptak gjort på 16mm film på oppfinnsomme måter i sanntid. Filmprojeksjoner skaper bevegelser og bidrar også til lyd og lys. Verket befinner seg et sted mellom installasjon og konsert, forestilling og happening.

Percussion, på norsk "perkusjon", beskriver det utvidede akustiske instrumentariet i prosjektet. Repercussion, på norsk "ettervirkning", beskriver prosessen når resonansen blir satt i bevegelse. Ettervirkningen gjør at instrumentene og aktørene påvirker hverandre, og skaper nye etterdønninger. Bruken av Re~ beskriver et slags gjenbruk av perkusjon, en omtolkning, forandring, metamorfose eller et nytt blikk. Alle påvirker alle, og er avhengige av hverandre. Instrumentene lyder gjennom hverandre ved hjelp av magnetisme. I stykket graviterer vi mot den andre, samtidig som vi støter fra og skaper motstand, og slik drives vi videre.

Musikken undulerer gjennom langsomme transformasjoner, mens rytmiske strukturer pulserer i basshøyttalere og instrumenter.

Re~Percussion kan også oppleves som lyd- og film-installasjon søndag 15. oktober fra 11:00 til 14:00. Installasjonen har blitt skapt gjennom konsertforestillingen, og inneholder etterlevninger fra dagen før. Spor av vibrasjoner og bevegelser og fragmenter av dialoger rekontekstualiseres og kan møtes på nytt. Mellom kl. 12:00 og 14:00 inviteres også performancekunstneren Fernanda Branco [BR] til å møte verket i sin transformerte form. Branco opererer i grenseland mellom avantgarde-teater, dans, installasjon og performancekunst - nylig orientert rundt "langstrakte" performancer. Hennes hybridarbeider orienteres rundt symbiotiske relasjoner mellom kropp og stemme og forener land art, øko-perspektiver, samt "ikkekategoriserbare" kunstneriske uttrykk. Inngang på museumsbillett.

Re~Percussion er en del av Stephan Meidell sitt PhD-prosjekt i Kunstnerisk Utviklingsarbeid ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design i Bergen. Det er støttet av Program For Kunstnerisk Utviklingsarbeid, Fond For Lyd og Bilde, Kulturdirektoratet og Bergen Kommune.

  • Stephan Meidell gitarist
  • Magda Mayas (Tyskland) pianist
  • Sigbjørn Apeland organist
  • Mirte Bogaert (Belgia) danser
  • Carlos Vasquez (Colombia) filmskaper
  • Melina Pafundi (Argentina) filmskaper
  • Fernanda Branco (Brasil) performancekunstner