Bokbinder- kurs 2

viderekommen

Læring
Bokbinderkurs2

På dette kurset vil deltakerne lage sin egen koptiske bok fra grunnen av.

Dato Sted Varighet
Labben Kurset går over fire dager, fra 12. april – 22. april.

Ordinør: 3590,-
Medlem: 3090,-

Etter en introduksjon til det historiske bakteppet og teknikken som kjennetegner den koptiske innbindingen, vil deltakeren følge prosessen fra planlegging og utførelse av de forskjellige stegene til ferdigstilling av sin egen bok. Det blir grunnleggende øvelser underveis og faglig veiledning gjennom de forskjellige stegene.

Kurset bygger videre på håndverksmessige ferdigheter som er tilegnet på grunnkurset.

Hva er en koptisk bok?

En koptisk innbundet bok består av to stive permer på hver side av flere brettede ark, også kalt legg. Permer og legg er holdt sammen med tråd som er ført gjennom brettene langs ryggen og som forbinder leggene med synlige løkkesting. Et kjennetegn ved denne innbindingen er at den har «åpen rygg».

Den koptiske innbindingen er en historisk innbindingsteknikk fra tiden hvor de første bøkene som hadde bokformen slik vi kjenner det i dag, «codex-formatet», oppsto.

Teknikken stammer tilbake til de tidligste kristne i Egypt, kopterne, og brukt fra så tidlig som på 200-tallet e.Kr. frem til det 11. århundre.

Opprinnelig ble permene laget av tre som kunne være trukket med skinn og dekorert, og arkene kunne være av papyrus, pergament, og etter hvert av papir.

Nye materialer og innbindingsteknikker har tatt over etter denne, men den koptiske innbindingen har bevart sin popularitet på grunn av enkelheten i utførelsen, men også for også muligheten til kreativ variasjon.

En koptisk innbundet bok egner seg godt til skrive- og tegnebok da den kan åpnes helt opp og ligge flatt.

Plan for kursdagene

Onsdag 12. april, kl. 17.30–20.00: Introduksjon: Koptisk innbinding. Planlegging av egen bok, valg av format, materialer og ønsket uttrykk.

Lørdag 15. april, kl. 11.15-16.30: Bokblokken: Falsing av legg, lage mal til hull. Permer: Kutte papp

Onsdag 19. april, kl. 17.30–20.00: Kle permer med overtrekkspapir og speil. Øvelse: hjørnetrening

Lørdag 22. april, kl. 11.15-16.30: Ferdigstilling av bok: Hulling og hefting