New Visions in Conversation

Oleksiy Radinsky om post-sovjetisk infrastruktur og Nord Stream 2 (på Vega Scene)

Foredrag
Oleksiy Radinsky

Foto: Anastasiya Mantach

Filmvisning, kunstnerpresentasjon og samtale med den ukrainske filmskaperen Oleksiy Radinsky.

Dato Sted Arrangementet er gratis
Vega Scene, Oslo

Radinskys lavmælte og observerende dokumentarfilmer tar for seg hvordan materielle strukturer fra sovjet- og post-sovjettiden, som arkitektur og infrastruktur, influerer hverdagslivet i Ukraina. Filmskaperen vil vise kortfilmene The Film of Kyiv. Episode One (2017) og Circulation (2020), og presenterer også klipp fra sitt pågående filmarbeid om den geopolitisk svært aktuelle gassrørledningen Nord Stream 2.

Arrangementet er høstens tredje i samtaleprogrammet New Visions in Conversation. Programmet har som mål å støtte ukrainske kunstnere og å styrke bevisstheten og kunnskapen om den russiske invasjonen av Ukraina, sett gjennom kunstneres perspektiver. New Visions in Conversation er utviklet i samarbeid mellom Henie Onstad Kunstsenter, Podium, Black Box teater og Vega Scene, og er støttet av Fritt Ord.

Samtalen modereres av Susanne Østby Sæther, Kurator for fotografi og nye medier ved Henie Onstad Kunstsenter.