Marianne Heier og Anna Daniell

Performance

Performance
FB banner

Utstillingen Oppgjørets time viser et utvalg fra Sonja Henie og Niels Onstads opprinnelige kunstgave til Henie Onstad Kunstsenter i møte med samtiden.

Dato Sted
Prisma-saler

Ett av de nyere verkene i samlingen, er Marianne Heiers performance Dinosaur. I 2018 ble Dinosaur skapt i kjølvannet av den første #metoo-intervensjon i Norge. Performancen tok form av en åpningstale som adresserte maktforholdene både i det visuelle kunstfeltet, i mellommenneskelige relasjoner, og i samfunnet generelt. Dinosauren er en vennlig figur som beveger seg klumset og sakte, men hans ord uttrykker utdaterte fraser om autoritet som ignorerer de yngre generasjonenes ønsker. Arbeidet forsterker Henie Onstads satsning på performance, og Dinosaur formidler utfordringene som oppstår imellom generasjoner ved å rette søkelyset på museet som en institusjon som krever kontinuerlig revitalisering.

Til utstillingen har også Anna Daniell blitt invitert til å lage et nytt arbeid som tok utgangspunkt i mangelen på kvinnelige kunstnere i den opprinnelige samlingen. Resultatet, som ble avduket i august, er verket En gave fra en kvinne (2021), som i tillegg til å være skulptur også dekker veggen som et tapet og rammer inn verk av Max Ernst, Fernand Léger og Joan Miró. Daniells verk utfordrer plassen de modernistiske mestrene opptok i den opprinnelige donasjonen ved å utforske størrelsesforhold som en kvinnelig kunstner.

  • 14:00

    Marianne Heier fremfører sin performance Dinosaur (2018).

  • 15:00

    Anna Daniell holder tale til skulpturen En gave fra en kvinne (2021) og Stine Omar (vokalist fra bandet Easter) proklamerer dikt for skulpturen.

Åpent for alle. Inngang med museumsbillett. Gratis for Klubben og Klubben Ung.

L2 A3113
↑ Marianne Heier, Dinosaur, 2018/2021. Henie Onstad-samlingen

Foto: Christian Tunge / Henie Onstad Kunstsenter

DSC4758
↑ Anna Daniell, En gave fra en kvinne, 2021.

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter