Klubbkveld: Atlanterhavet

BALKE, TURNER OG DET ROMANTISKE HAVET

Klubbkveld
4 V7 A1304 kopi

Foto: Nabeeh Samaan / Henie Onstad Kunstsenter

Bli med når en av kuratorene for utstillingen, dr. philos Knut Ljøgodt, presenterer de historiske tyngdepunktene i Atlanterhavet. Myter, kunst, vitenskap.

Dato Sted Krever påmelding
Auditorium
DSC7543

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Knut Ljøgodt vil snakke om kartmaterialet fra 1400- til 1600-tallet, og han vil dykke inn i utstillingens marinemotiver fra romantikken på 1800-tallet.

Et hovedfokus vil være den norske maleren Peder Balkes (1804–1887) fremstillinger av havet. Balke var en av få kunstnerne som selv reiste og erfarte naturen i nord. I sin søken etter å gi form til naturkreftene forente han romantikkens idealer med en eksperimentell malemåte.

I så henseende er hans kunst beslektet med de britiske malerne J.M.W. Turner og John Constable – som vi kan se noen utvalgte verker av i utstillingen sammen med Balkes malerier.

Arrangementet er kun for medlemmer av Klubben. Meld deg inn i dag!