Dada-finissage

Marthe Ramm Fortun

Performance
DSC2350

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

I anledning The Great Monster Dada Shows siste utstillingsdag arrangerer Henie Onstad en Dada-finissage med performance av Marthe Ramm Fortun.

Dato Sted
Prisma-saler

Gjennom utstillingsperioden til The Big Bad Dada Show (Den store stygge Dada-utstillingen som hun kaller den), har den norske performance-kunstneren Marthe Ramm Fortun satt opp en serie bestillingsforestillinger.

Dada-kvinnene har lenge vært en inspirasjonskilde i hennes arbeid, et arbeid som inkluderer bruk av tekst og performative høytlesninger, som tillater improvisasjon og kroppslig bevegelse, slik som klatring og balanse.

For Ramm Fortun er Baronesse Elsa von Freytag-Loringhovens bruk av gjenstander funnet på gaten en måte å motsi den amerikanske konsumkulturen og bruken av den kvinnelige kroppen som et masseprodusert våpen på. Ramm Fortun finner inspirasjon hos baronessen som en forløper for feministisk konseptuell kunst-performance og poetisk eksperimentering, som er tydelig i baronessens poesi og bruken av kropp som
et levende kunstverk.

For Henie Onstads utstilling har Ramm Fortun fremstilt verket Ciel/Sjel (2019), som ser på konseptet om lingvistisk bud og hva det betyr å både være den som bringer en beskjed og å være beskjeden i seg selv.