New Visions in Conversation

Cyberkrig og fiendtlig infrastruktur

Foredrag
New Visions samtale

Foto: Liz Collins, Viktor Poil

Henie Onstad Kunstsenter lanserer i høst samtaleprogrammet New Visions in Conversation, og dette er det første av tre arrangementer.

Dato Sted
Auditorium


Programmet har som mål å støtte ukrainske kunstnere og å styrke bevisstheten og kunnskapen om den russiske invasjonen av Ukraina, sett gjennom kunstneres perspektiver. Tematikken for samtalene er høyaktuell: Energiterrorisme, cyberkrig og aktivistisk film.

På det første arrangementet 24. september vil medieviter Svitlana Matviyenko og kunstner Anna Engelhardt samtaler om russisk kolonialisme og post-sovjetisk infrastruktur i digitale og fysiske rom. Engelhardt vil fokusere på sitt pågående arbeid med den strategiske bruken av strømnettet og annen elektromagnetisk infrastruktur i russisk krigføring, mens Matviyenko vil snakke om det hun kaller energiterrorisme sett i lys av den pågående invasjonen av Ukraina.

Energitilførsel og ressurser, og det å miste tilgang til dem, er også temaer som vil gå igjen i triennalen.

Anna Engelhardt (RU) er mediekunstner og forsker med base i London. Engelhardts arbeider retter et (de)kolonialt blikk mot post-sovjetiske infrastrukturer i digitale og fysiske rom, og hun har lenge markert seg som en regimekritisk russisk kunstner. Arbeidene hennes spenner over en rekke medier, inkludert video, programvare og performance. Engelhardt har en master i Forensic Architecture fra Goldsmiths, University of London, der hun for tiden gjennomfører sin doktorgrad. Hun har presentert arbeidene sine på Arkitekturbiennalen i Venezia, Ars Electronica, 67th International Short Film Festival Oberhausen og på Vancouver International Film Festival.

Svitlana Matviyenko (UA) er universitetslektor i kritisk medieanalyse ved School of Communication ved Simon Fraser University i Canada, men har siden utbruddet av krigen oppholdt seg i Ukraina. Matviyenko forsker på cyberkrigføring, desinformasjon, forholdet mellom medier og miljø, og på post-sovjetisk infrastruktur og teknologipolitikk. Blant hennes siste publikasjoner er boken Cyberwar and Revolution: Digital Subterfuge in Global Capitalism (Minnesota UP, 2019).

Samtalen modereres av kurator Reem Shadid.

Programmet er del av Henie Onstads andre utgave av New Visions. The Henie Onstad Triennial for Photography and New Media. Triennalen ble for første gang vist i 2020 og tar mål av seg å vise kunstnere som jobber eksperimentelt med kamerabasert kunst. Den nye utgaven av Henie Onstad triennalen åpner i april 2023 og retter søkelys mot kunstnere fra Øst-Europa og Midtøsten.

Til triennalen samarbeider Henie Onstad med to internasjonale kuratorer, den latviske kuratoren Inga Lāce, som var medkurator for Kyiv-biennalen i 2021, og den palestinske kuratoren Reem Shadid. Sammen med Henie Onstad vil Lāce og Shadid lede samtaleprogrammet, i tillegg til den ukrainske kunstneren Lesia Vasylchenko, som er bosatt i Oslo.

Programmet er utviklet av Henie Onstad i samarbeid med Black Box Teater og Podium, og er støttet av Stiftelsen Fritt Ord.

Reem Shadid Courtesy of Amant Foundation Photo Daniela Neri
↑ Foto: Daniela Neri