Ordbank med Oslomet

Ordbank med Oslomet

Studenter fra bachelorstudiet Kunst og Formidling på Oslomet tar turen til Henie Onstad Kunstsenter når "Prosjekt formidling i praksis" står på timeplanen.

Prosjektet varer i 2 uker sammenhengende i løpet av skoleåret. Da skal studentene få jobbe med prosjektet ORDBANK, et pågående formidlingsprosjekt som er et samarbeid mellom Institutt for estetiske fag på Oslomet og formidlingsavdelingen på Henie Onstad. Fra 2021 forgår dette prosjektet i vårsemesteret på engelsk og på denne måten utvides prosjektet til å inkludere det engelske språket.


I prosjektet problematiseres forholdet mellom kunst, kontekst og publikum. Studentene undersøker nøkkelord valgt av Henie Onstad som er knyttet til aktuelle utstillinger. Hva er egentlig ordets betydning?


Prosjektet går over en periode på 2 uker der studentene foretar ulike undersøkelser på Kunstsenteret. Teoretisk bygger det på litteraturviteren Raymond Williams sin bok ”Keywords”. Studentene jobber med forskningsbasert feltarbeid i form av observasjoner og publikumsundersøkelser.