OPEN CALL: DKS-LAB for kritikere

Image002

OPEN CALL: DKS-LAB for kritikere

Er du kritiker og har en idé til et prosjekt som kan bli del av Den kulturelle skolesekken? Har du idéer til kritikk-prosjekter for barn og unge? Ønsker du en mulighet til å videreutvikle ideene gjennom profesjonell veiledning, samtaler og praktisk utprøving, og få betalt for å utvikle prosjektet?Da er dette noe for deg!

De senere årene har det vært et økt fokus på kunst for barn og unge. Nettidsskrifter som Periskop og Barnebokkritikk.no har løftet kritikk av kunst og kultur for barn og unge inn i den kritiske samtalen om kunst. Likevel vet man lite om hvordan barna og ungdommene opplever kunsten. 

Derfor inviterer vi kritikere og andre med relevant bakgrunn til å søke om deltagelse i DKS-LAB for kritikere:


 • Et fem dagers laboratorium i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter, Sparebankstiftelsen og DKS Viken, med mål om å utvikle gode prosjekter knyttet til kunst- og kulturkritikk for og med barn og unge. Du vil møte DKS-kompetanse, kollegaer og få anledning til å teste prosjektet i skolen.
 • Prosjektene kan utforske kritikk, gi verktøy til å reflektere kritisk om kunst fra ulike felt, eller formidle kritisk refleksjon, muntlig og skriftlig eller i andre formater.  
 • DKS-LAB er rettet mot kritikere innenfor alle kunst- og kulturtrykk.
 • Deltagelse honoreres med kr 25 000 pr prosjekt. Henie Onstad Kunstsenter er vertskap. Reise og opphold dekkes for deltagere utenfor østlandsområdet.
 • Et konkret mål for DKS-LAB er at deltakerne ved slutten av LAB’en skal ha utviklet en gjennomarbeidet og godt dokumentert prosjektbeskrivelse.
 • Prosjektbeskrivelsen kan sendes inn som programforslag i DKS-portalen før 1. oktober. Dersom prosjektet blir antatt i DKS, kan du turnere prosjektet i DKS påfølgende skoleår

Krav til søknad:
Navn, adresse, telefonnummer og e-post 
Kort beskrivelse (ca. 350 ord) av idé til formidlingsopplegg og hvorfor du søker opptak til DKS-LAB. Målgruppe (4.–7. trinn / 8.–10. trinn / videregående skole). 
Vedlegg: CV  

Frist: 1. juni


Tidsplan :

 • Heldags formøte: 23. august 2022 
 • 3 dagers workshop på Henie Onstad Kunstsenter med test i skolen i uke 38
 • 1 dag felles samling (dato kommer) 


  Har du spørsmål ta kontakt med:
  Camilla Sune
  Formidlingsleder
  e-post: cs@hok.no
  Mobil 40244515
DKS
DKS VIKEN v2 1
Sbs logo positive JPG