Ledige stillinger

L1004677

Foto: Simen Øvergaard / Henie Onstad Kunstsenter

Ledige stillinger

Partneransvarlig

Henie Onstad Kunstsenter er i vekst, og søker nå partneransvarlig til en nyopprettet stilling. Partneransvarlig skal sammen med direktøren styrke senterets inntektsgrunnlag, og bidra til økt interesse for kunst og for kunstens rolle i samfunnet.

Henie Onstad Kunstsenter har i dag samarbeidsavtaler med det offentlige, stiftelser, fond og privat næringsliv. For å lykkes med nye satsingsområder, er det avgjørende med et godt og tett samarbeid med en rekke ulike aktører. Stillingen som partneransvarlig innebærer å utvikle nye samarbeidspartnere, og utstrakt kontakt med kunstsenterets eksisterende samarbeidspartnere og støttespillere- både som rådgiver og kontaktpunkt for dem. Kandidaten skal synliggjøre de mulighetene et samarbeid med Henie Onstad gir.

Partneransvarlig vil jobbe tett sammen med direktøren og med resten av organisasjonen, spesielt med avdeling for kommunikasjon og marked og kunstfaglig avdeling.

Den rette kandidaten er kunstinteressert, utadvendt og tillitvekkende. Partneransvarlig vil arbeide strategisk og strukturert og motiveres av måloppnåelse. Noe reising og kveldsarbeid i forbindelse med møter og representasjon påregnes.

Henie Onstad Kunstsenter kan tilby konkurransedyktige betingelser, et faglig og profesjonelt arbeidsmiljø og arbeidsplass i nydelige omgivelser på Høvikodden like utenfor Oslo.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Mona Wille, tlf. 402 15 106, eller Marius Malmer, tlf. 900 96 824. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 11. november 2021.

Søknaden kan sendes via Visindi sin søknadsportal her.