Unge fotografer

Unge Fotorgafer

Foto: Anna Rogneby

Unge fotografer 2020 Gruppeportrett

Fra venstre: Henrik Håndlykken, August Nordang, Anna Rogneby, Vera Moi, Anastacia Mala, Martin Hofseth og Ivo Ek. Foto: Bezhad Farazollahi

Unge fotografer

Unge fotografer er et mentorprogram for unge mellom 16 og 19 år med en spesiell interesse for fotografi.

Gjennom et helt år vil Unge Fotografer på Henie Onstad arbeide sammen med forskjellige profesjonelle fotoaktører. Hensikten er å skape et engasjement hos unge knyttet til fotografiet i vår tid. Deltakerne får i tillegg en innsikt i prosessen bak en utstilling ved at de avslutter med å delta i en utstilling med sine fotografier på Kunstsenteret. Nå kan du søke om opptak:

Søknadsfristen er 18. april 2021 for opptak til høsten 2021/22

Send søknad til formidlingsleder Camilla Sune: cs@hok.no

Bilder og video sendes helst via WeTransfer.

Bakgrunn
Høsten 2017 startet Henie Onstad en omfattende og langsiktig satsing på fotografi. Over en femårsperiode skal Henie Onstad sette fotografi og «nye medier» på dagsorden. Som del av programmet har vi ansatt en egen fotokurator i fast stilling og i de kommende årene vil Henie Onstad utvikle utstillinger, seminarer, workshops og undervisningsprogram knyttet til fotografiet. Etableringen av «Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter» som et eget talentprogram vil inngå som del av denne satsningen.

Målsetninger

  • Styrke kunnskapen om fotografiets kunsthistoriske og samtidige rolle hos unge i dag, i en tid der fotografiet omgir oss overalt
  • Gi et grunnlag for videre studier innen estetiske og kunstfaglig retning og bidra til å utvikle talenter innen fotografi
  • Lære selvstendig kritisk tenkning ved å medvirke til samtaler mellom elever, billedkunstnere og profesjonelle aktører
  • Synliggjøre og skape engasjement om fotografiet som visuelt uttrykk i dag


Hvem kan søke?
«Unge fotografer på Henie Onstad Kunstsenter» retter seg mot ungdom i alderen 16-19 år som har ønske om å fordype seg i det fotografiske feltet og som ser for seg en videre utdannelse innen fotografi.

Om programmet
Programmet vil ta for seg hele prosessen med å skape et fotografi, utvikle et selvstendig blikk og delta i en utstilling på en kunstinstitusjon.

Dette vil være et mentor-drevet program i tillegg til å gi elementær kunnskap om og innsikt i fotografiske teknikker. De utvalgte talentene vil møte kunstnere og fotografer som er med og stiller ut i utstillingsprogrammet, i tillegg til Henie Onstads egne kuratorer og kunstfaglige stab. Det vil i tillegg gis innsikt i og kunnskap om mørkeroms-teknikker, studiofotografering og digital etterbehandling, samt undervisning i fotografiet som uttrykksmedium, det å finne en personlig stil og enkel fotokunsthistorie.

Programmet vil foregå over et år med månedlige samlinger, samt en studiereise. Hvert år avsluttes programmet med en utstilling på Henie Onstad Kunstsenter der de unge fotografene lærer mer hva en utstilling gjør. Dette programmet for unge fototalenter vil være gratis inkludert studiereisen. Detaljert program vil komme senere. Reise til og fra med kollektivtransport i løpet av 2021 og 2022 må ordnes og dekkes hver enkelt elev.

Opptak skjer på følgende grunnlag:

Søker må være mellom 16 -19 år

Motivasjonsbrev maks. 500 ord om motivasjon og interesse for å delta i programmet. Ungdommen lager en film om seg selv hvor motivasjonsbrevet er grunnlaget. Den legges ved søknaden.

Fem bilder skal leveres til søknaden. To fotografier velges ut og det skal skrives 500 ord om to fotografier du har valgt ut. Søker velger tema.

Søker skal være åpen, nysgjerrig og lærevillig

Aktuelle kandidater vil bli plukket ut til intervju.

Undervisningen vil hovedsakelig foregå på Henie Onstad Kunstsenter.

I januar og februar vil det foregå på Oslo Fotokunstskole. Utstilling på Kunstsenteret vil være i mai.


Viktige datoer

  • Søknadsfrist 18. april.
  • Uke 17 svar til søkere for intervju
  • Uke 18, 20 intervju mulige kandidater
  • Uke 22 Svarfrist på tilbud om plass

Spørsmål?
Har du spørsmål ta kontakt med Formidlingsleder Camilla Sune epost: cs@hok.no
Mobil: 402 44 515


Unge fototalenter på Henie Onstad Kunstsenter er en del av pilotprosjektet Talent Norge Junior, som skal utfordre til selvstendig og kritisk tenkning.