Dette er programmet for 2022

2956 07

Niki de Saint Phalle, Black Rosy or My Heart Belongs to Rosy, 1965.

© Niki Charitable Art Foundation. All rights reserved / BONO, Oslo 2022

Dette er programmet for 2022

Kunsten blir bare viktigere når hverdagen er utfordrende. Henie Onstad holder åpent og legger til rette for at et besøk skal være sikkert og trygt!

Vær oppmerksom på at det kan forekomme endringer i programmet på grunn av Covid-19-restriksjoner.

Guadalupe Maravilla
Sound Botánica

18.03.–07.08.
Sound Botánica er Lise Wilhelmsen Art Award-mottager, Guadalupe Maravillas, første soloutstilling i Europa. Utstillingen viser skulpturer, veggarbeider, tegninger og lyd. Flere av verkene kan relateres til personlige hendelser i kunstnerens liv med tema som eksil, migrasjon og helbredelse. I 1984, da han var åtte år gammel, immigrerte Maravilla til USA som enslig, papirløs flyktning. I voksen alder ble han diagnostisert med kreft og fikk cellegift og strålebehandling. Parallelt med dette har han hentet erfaring fra en rekke alternative praksiser som han i dag bruker i lydbad og performance.

Utstillingen presenterer 30 arbeider fra fire hovedserier i Maravilla kunstpraksis: Tripa Chuca; Embroideries, Disease Throwers; og Retablos.

Utstillingen følges av en katalog og er kuratert av Caroline Ugelstad.


Hvert øyeblikk teller
Følelser av aids

18.02.–22.05.
Som del av skeivt kulturår i 2022 retter Henie Onstad søkelys på aids. Kunstfeltet ble særlig rammet av hiv-epidemien. På 1980-tallet la aids-bevegelsen grunnlaget for Queer Cultural Theory og tematikken står fremdeles sentralt hos mange kunstnere i dag. Utstillingen Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids trekker linjene tilbake til 1993 da en stor utstilling om temaet ble presentert på Henie Onstad. Dette var en av de aller første og største utstillingene produsert i Europa om temaet. Nå aktualiserer og diskuterer Henie Onstad tematikken på nytt. I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge. Årets store temautstilling presenterer arbeider av omtrent 60 norske og internasjonale kunstnere.

Utstillingen følges av en katalog og er kuratert av Ana María Bresciani og Tommaso Speretta.


Merz! Flux! Pop!

Ny montering fra 30.06.
Sal Merz er en helt ny utstillingssal viet til den tyske avantgarde-kunstneren Kurt Schwitters (1887-1948), hans kollegaer og etterfølgere. Schwitters var en av de mest særpregede og allsidige kunstnerne i første halvdel av 1900-tallet. De kunstneriske taktikkene og strategiene han utviklet har hatt stor påvirkning på senere generasjoner. Utstillingen Merz! Flux! Pop! viser Sparebankstiftelsen DnBs samling av kunstneren og hans kollegaer sammen med materiale fra Henie Onstads egne samlinger og arkiv. Utstillingen er kuratert av Caroline Ugelstad.


Unge fotografer
09.06.–19.09.
Hvert år presenteres en ny utstilling med ferske arbeider fra Høvikoddens mentor-program Unge Fotografer på Henie Onstad Kunstsenter. Programmet er nå i sitt tredje år og er i ferd med å etablere seg for alvor og gjøres kjent blant fotointeresserte. I denne utstillingen viser vi arbeider fra årets kull.

Utstillingen følges av en katalog som utgis av Henie Onstad Kunstsenter og er kuratert av Susanne Østby Sæther.

Der kunsten skjer
04.06.–07.08.
Denne sommeren inviterer Henie Onstad barn, unge og voksne inn i et stort formidlingsprosjekt. Velkommen til en sommer med lek, aktivitet og kunst på Høvikodden. Mer info blir presentert på hok.no

Niki de Saint Phalle
16.09.–12.02.2023
Niki de Saint Phalle (1930–2002) var en fransk-amerikansk kunstner som arbeidet i et mangfold av medier og kunstneriske uttrykk. Hun har hatt stor innflytelse internasjonalt og er et en av 1900-tallets store ikoner. Denne retrospektive utstillingen er den første presentasjonen av kunstneren i Norge. Utstillingens over 100 verk lånes fra sentrale institusjoner i USA og Europa som Moderna Museet i Stockholm, Sprengel Museum Hannover og MAMAC i Nice, samt diverse private lånere og i nært samarbeid med Niki de Saint Phalle Charitable Foundation.

Utstillingen følges av en katalog på norsk og engelsk. Katalogen inneholder nyskrevne tekster og utgis på Kontur forlag med internasjonal distribusjon gjennom Thames & Hudson. Den er kuratert av Caroline Ugelstad.

Inghild Karlsen
Våre indre beist

til 02.04.2023
Inghild Karlsen (f. 1952) er en kunstner som har markert seg sterkt i det norske kunstfeltet siden 1970-tallet. I Våre indre beist (2016) har Karlsen gått tilbake til det materialet som kan beskrives som hennes signatur, filt. Verket består av 63 filtkropper, noen mer menneskelig og andre mer dyrisk i utseende og er en del av Henie Onstad-samlingen.


En heftig opplevelse for et ungt sinn

Henie Onstad-samlingen kuratert av Elise Storsveen
til 02.04.2023
Elise Storsveen (1969-) er en norsk kunstner som arbeider med monumentale tekstiler og collage. Da hun i 2019 ble invitert til å kuratere et utvalg fra Henie Onstad-samlingen, var hennes umiddelbare tanke å bruke utstillingen til å påpeke mangelen på en permanent presentasjon av samtidskunst i Norge. Særlig har Storsveen gravd dypt i Henie Onstads grafikk- og kunstnerboksamling, og noe av dette vises for første gang.Musikk-halvåret på Henie Onstad
Kuratert av Svein Terje Torvik

19.+20. mars 2022
Lydbad ved Guadalupe Maravilla
, Daniel Givens, Hillary Ramos og Sam Xu. Tilknyttet utstillingen Sound Botánica.

19. februar
Taboo Durag. Performance av Paul Maheke.
Sideprogram: Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids

26. mars
Lyra Pramuk
. Konsert
Sideprogram: Hvert øyeblikk teller – Følelser av aids

24. april
Wave∞Form
aka Per Martinsen/Mental Overdrive. Konsert. Urfremføring

Følg med på hok.no for fullt program.

 • 2019 Disease Thrower 7 180 x 96 x 63 inches side view
  ↑ Gaudalupe Maravilla, Disease Thrower #7, 2019.

  Henie Onstad Collection. Courtesy of Guadalupe Maravilla and P·P·O·W, New York.

 • Every Moment Counts AIDS and its feelings Zoe Leonard og Catherine Gund Keep Your Laws Off My Body 1989
  ↑ Zoe Leonard and Catherine Gund, Keep Your Laws Off My Body, 1989. Still from Super 8, 13 min

  Aubin Pictures, Courtesy of Zoe Leonard and Catherine Gund.

 • 2956 07
  ↑ Niki de Saint Phalle, Black Rosy or My Heart Belongs to Rosy, 1965

  © Niki Charitable Art Foundation. All rights reserved / BONO, Oslo 2022

 • Waveform foto Love OD Communications

  Foto: Love OD Communications

 • Paul Maheke Taboo Durag 7 Meg T Noe
  ↑ Paul Maheke

  Bilde fra Taboo Durag. Foto: Meg T. Noe

 • Kullet 2021/2022.
  ↑ Kullet 2021/2022.

  Foto: Camilla Sune / Henie Onstad Kunstsenter

 • Lyra Pramuk 5 credit Joseph Kadow
  ↑ Lyra Pramuk

  Foto: Joseph Kadow