Smittevern og koronarestriksjoner

L1004694

Foto: Simen Øvergaard / Henie Onstad Kunstsenter

Smittevern og koronarestriksjoner

Henie Onstad Kunstsenter holder midlertidig stengt fra 16. mars 2021.

Det er viktig at et besøk ved Henie Onstad Kunstsenter skal være sikkert og trygt. Vi vil alltid følge de til enhver tid gjeldende påbud og anbefalinger fra FHI. Fra 16. mars 2021 holder kunstsenteret midlertidig stengt som følge av de nye retningslinjene for Viken.

Henie Onstad jobber for å tilby et godt kunstnerisk program innenfor de rammene og restriksjonene som til enhver tid gjelder. I vanskelige tider er kunsten ekstra viktig, og senteret har gitt høy prioritet å gi publikum disse viktige møtene. Vi vil derfor oppfordre publikum til å følge oss i sosiale medier og følge programmet vårt på Henie Onstad Art Channel.

Ta vare på deg selv og hverandre.