Der kunsten skjer

View int draft

Der kunsten skjer

Vi ønsker å skape Nordens største kunstverksted for barn og unge. Et lavterskeltilbud for alle der barn og unge skal få utforske sine kreative sider. Og vi ønsker at du skal bidra!

Henie Onstad posisjonerer seg som den mest attraktive kunstinstitusjonen i regionen gjennom å utvikle destinasjonen. ​

Vi vil bidra til FNs bærekraftmål og skal koble byutvikling, helse og kunst av og med barn og unge. ​

Til grunn for arbeidet ligger en bred formidling av kunsten. ​

Høvikodden skal være et attraktivt utfartssted som gir tilgang til rekreasjon med utstillinger, skulpturpark, skog og sjø. ​

Vi er inspirert av Stortingsmelding 18 (2020–2021): Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge

View ext draft

Arkitekten

  • Bilde1
    Andrea Pinochet
Andrea Pinochet representerer en ny generasjon progressive og engasjerte arkitekter med betydelig internasjonal bakgrunn som møter våre målsetninger med stort engasjement
— Tone Hansen, direktør
Bilde2
Bilde3

Ta kontakt med

  • DSC4154 1
    Tuva Trondsdatter Trønsdal

    Leder for utvikling og partnerskap, ttt@hok.no