Arkitekturreisen – 8.trinn

Til hok

Foto: Øystein Thorvaldsen / Henie Onstad Kunstsenter

Arkitekturreisen – 8.trinn

DKS-tilbud til ungdomsskoler i Viken.

I løpet av to timer vil elevene utforske arkitekturen på Henie Onstad Kunstsenter. Hva gjør arkitekturen med omgivelsene? Hvordan påvirker omgivelsene bygget?

Elevene inviteres til å se på materialer, funksjon og omgivelsene. Bygget skiller seg ut i landskapet med bruk av glass, stein, naturbetong og kobber. Hensikten er at elevene skal få se, føle og erfare landskapet og arkitekturen.


Besøket varer 2 timer og har følgende timeplan:

  • Omvisning rundt Kunstsenteret med formidler

  • Workshop i Labben


Kontakt DKS Viken om deltagelse